Lägesrapport från bryggeriet.

25.10.2017 11:10

Batch #37,#38, och #39 är nu på G.

Nu siktar vi på att göra en Pimpinell öl - en öl fylld av glädje,sån och broderskap.