Ett år har gått!

10.03.2016 05:08

Idag fyller RolHel Brewery ett år. Flaggan hissas 06.00 och fabriksskylten avtäcks kl 06.05.