Brooklyn beer köper upp RolHel Brewery

01.04.2015 05:54

Brooklyn beer förvärvar samtliga aktier i RolHel Brewery - köpeskillingen är hemlig.