Batch 17 - lageröl satt

12.07.2016 15:10

Denna batchen lagras i källare- ca 12 grader C